PERLIT


Perlit jest nazwą rodzajową dla materiału glinokrzemowego pochodzenia wulkanicznego. Perlit w przyrodzie występuje w postaci skały. W zależności od depozytu skład chemiczny perlitu różni się.

Surowy perlit zawiera 2-5% krystalicznej wody . Po wyszlifowaniu perlit wystawiany jest na działanie temperatury do 1000° C . W tym procesie temperatura wzrasta i perlit zwiększa objętość 20-40 razy. Związana woda odparowuje, tworząc liczne bąbelki wewnątrz struktury, zapewniając w ten sposób jego niezwykłe właściwości, porowatą strukturę, niską wagę i mocny kolor.

Tak więc jego charakterystyka oddziela perlit od innych skał wulkanicznych i sprawia, że perlit jest niezastąpiony w aplikacjach, będąc:

ekologicznie czystym; sterylnym mikrobiologicznie; chemicznie nieaktywnym; mając pH neutralne