TERMIKA DOO ZRENJANIN SERBIAO nas

“Termika Zrenjanin” Sp. z o. o. jest jedynym producentem perlitu na terytorium Republiki Serbii. Jej główną działalnością jest produkcja i handel materiałami, które składają się z ekspandowanego perlitu lub mielonego perlitu ekspandowanego. Są to między innymi suche mieszanki termoizolacyjne zawierające perlit do zastosowania w przemyśle, budownictwie i rolnictwie. Dysponując ponad 50-letnim doświadczeniem Termika stała się wiodącym producentem tych produktów w regionie.


Historia

Początek firmy związany jest z rokiem 1957, kiedy powstała O. P. “Izolater”, której główną działalnością było wykonanie i instalacja izolacji termicznej. Ta mała organizacja pracownicza, zatrudniająca tylko pięciu pracowników i posiadająca bardzo skromny kapitał początkowy, zaczęła rosnąć i na początku 1960 roku stała się O. P. “Izotermą” z 140 pracownikami. Po trzech latach stała się spółką ze znaczącym kapitałem i własnością na powierzchni prawie trzech hektarów ziemi, położonej w strefie przemysłowej miasta Zrenjanina, gdzie nasza firma znajduje się aż do dziś. Poprzez wdrożenie pierwszej integracji podobnych firm w różnych republikach Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii w 1963 roku, wraz z firmą „Termika“ z siedzibą w Ljubljanie została utworzona potężna spółka w zakresie izolacji termicznej i prac montażowych, zarówno pod względem wyposażenia jak i ekspertyzy. Dowodem na to są dziesiątki inwestycji w byłej Jugosławii, jak również w krajach Europy Zachodniej i Azji, w których budowie brała udział ta spółka. W 1965 roku odbyły się pierwsze "pionierskie próby" produkcji perlitu ekspandowanego, nowego materiału izolacyjnego na terytorium byłej Jugosławii. Od tego czasu zaczęła się rozwijać działalność ekspandowania perlitu w firmie „Termika“. Wieloletnie zaangażowanie profesjonalistów z oddziału firmy w Zrenjaninie doprowadziło do budowy pierwszego pieca do ekspandowania perlitu. Produkowany perlit ekspandowany był początkowo stosowany wyłącznie w przemyśle budowlanym jako materiał termoizolacyjny. Ze względu na stały wzrost popytu na rynku w 1974 roku uruchomiono nowy piec do ekspandowania perlitu. Równolegle z rozwojem sprzedaży i marketingu przeprowadzono dalsze badania w celu znalezienia nowych zastosowań tego materiału. Na potrzeby Kompleksu Górniczo-Hutniczego „Bor” w 1979 roku po raz pierwszy w firmie „Perlit Zrenjanin” wyprodukowano perlit do stosowania w izolacji termicznej gazów technicznych, które są wytwarzane, transportowane i przechowywane w bardzo niskich temperaturach. To był dopiero początek ekspansji gamy produktów na bazie ekspandowanego perlitu. Sześć lat później firma rozszerzyła program produkcyjny o beton perlitowy mieszany na sucho. W tym czasie była to znacząca nowość na rynku materiałów budowlanych. W 1989 roku ówczesna firma „Perlit Zrenjanin”, została oddzielona od O. P. „Termika” Ljubljana i nadal działała niezależnie jako przedsiębiorstwo społeczne. Począwszy od 1991 roku następuje zmiana organizacji przedsiębiorstwa społecznego na spółkę akcyjną „Termika“ S. A. i działała pod tą nazwą aż do roku 1998, kiedy poprzez harmonizację z przepisami ustawy o przedsiębiorstwach została zorganizowana jako „Termika Zrenjanin” S. A. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zauważono tendencję do zwiększonego wykorzystania pomocniczych środków filtracyjnych na bazie perlitu i ziemi okrzemkowej w krajowym przemyśle spożywczym i chemicznym. Była to dobra okazja do rozszerzenia programu produkcyjnego firmy i zastąpienia importowanych produktów krajowych. Od 1992 roku rozpoczęto produkcję mielonego ekspandowanego perlitu (Perfit) w nowej fabryce. Początkowo oferta składała się z dwóch produktów, ale szybko została rozszerzona do sześciu rodzajów Perfitu o różnych właściwościach w zależności od zastosowania. Produkcja materiałów do ochrony fasad rozpoczęła się w 1994 roku i zaledwie kilka lat później rozpoczęto produkcję innych mieszanek budowlanych – klejów do płytek. Poprzez zakup akcji przeważnie małych akcjonariuszy w 2004 roku spółka „Jovanović" Sp. z o. o. z siedzibą w Zrenjaninie staje się właścicielem większościowym „Termiki Zrenjanin” S. A. Dziś to firma „Keramika Jovanović”. Od tego czasu „Termika Zrenjanin” S. A. jest częścią grupy „Jovanović” ze Zrenjanina, która obecnie składa się z sześciu podmiotów prawnych tego samego właściciela większościowego: „Keramika Jovanović" Sp. z o. o. z Zrenjaninu (spółka dominująca), IGM „Neimar" Sp. z o. o. z Zrenjaninu, „Termika” S. A. z Zrenjaninu, „Ogrev" A.D. iz Zrenjanina, „Tehnogradnja" A.D. z Zrenjaninu i „Kristal" Sp. z o. o. z Nowego Sadu.


Termika Zrenjanin Sp. z o. o. dziś

„Termika Zrenjanin” Sp. z o. o. zajmuje się produkcją i handlem materiałami zawierającymi perlit i mielony perlit ekspandowany, między innymi suche mieszanki termoizolacyjne zawierające perlit do zastosowania w przemyśle, budownictwie i rolnictwie. Jest to jedyny producent perlitu na terytorium Republiki Serbii a ponad 50-letnie doświadczenie sprawiło, że Termika stała się wiodącym producentem tego materiału w regionie. Zespół złożony z wysoko wykształconych, młodych pracowników i ekspertów z dużym doświadczeniem kieruje się zasadami etyki biznesowej i dąży do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju. Stawiamy na jakość procesów biznesowych i uważamy je za najważniejszy czynnik konkurencyjności i sukcesu na rynku. Zawsze i w pełni spełniamy wymagania klientów, mając na celu zapewnienie ich zaufania i zadowolenia z jakości produktów. Owocem takich aspiracji jest produkcja zgodna ze współczesnymi standardami europejskimi i światowymi. Oprócz wieloletniej współpracy z prestiżowymi klientami, o czym świadczą liczne referencje, dowodem zaangażowania w te cele jest również certyfikat ISO 9001/2008, a także certyfikat Kosher obejmujące naszą produkcję.


Do czego dążymy

Doskonalenie procesu produkcyjnego, wprowadzanie nowych parametrów kontroli jakości i modernizacja urządzeń, budowanie zaufania klientów poprzez wsparcie w zakresie aplikacji produktów – to codzienna misja pracowników firmy „Termika” Sp. z o. o. W ten sposób, oprócz doskonalenia zawodowego personelu, inwestowania w rozwój i znajdowania nowych praktycznych zastosowań perlitu, kontynuowana jest wielopłaszczyznowa tradycja biznesowa poprzednich pokoleń. Ekologiczny charakter ekspandowanego perlitu i polityka firmy w zakresie ochrony środowiska obligują nas do ciągłych inwestycji w tym obszarze.


Termika DOO ZRENJANIN
Požeška u. 4
23 000 ZRENJANIN
www.termika.rs

termika@termika.rs
+381 (0) 23 543 020Jakub Stępniewski
Menedżer Rozwoju Produktu / Product Development Manager

Tel. +48 63 245 48 00, ext. 170

Mob. +48 515 061 584

e-mail: jakub.stepniewski@hortimex.pl